Over van Oirschot

Start in 1963

In 1963 start Leo van Oirschot (1933 – 2009) Technische Handelsonderneming van Oirschot B.V.

Het bedrijf levert toe aan de G.W.W. – sector en dan met name de straatmakers bedrijven.

Het programma omvat handgereedschappen, verkeersborden en bebakening, knip- en trilmachines en speciaal gereedschap.

Veel van de producten worden op de markt gebracht onder de eigen merknaam VANO. De productie hiervan wordt uitbesteed, voornamelijk bij Nederlandse constructiebedrijven.

In 1996 neemt zoon Arjan van Oirschot (1966) het bedrijf over en richt zich volledig op machines, niet langer meer op handgereedschappen, verkeersborden en bebakening.

Er wordt een aanvang gemaakt met productie van een eigen VANO-minilader en tegelijkertijd ook extern kapitaal aangetrokken. De productie wordt niet alleen uitbesteed in Nederland maar er wordt een aanvang gemaakt in Oost-Europa.

De verkopen blijven niet langer gelimiteerd in Nederland en België, maar de vleugels worden “wereldwijd” uitgeslagen.

Het gekozen pad met extern kapitaal blijkt niet goed samen te gaan met het van oudsher familiebedrijf van van Oirschot en in 2007/2008 eindigt dit dan ook.

Vanaf 2008 zet Arjan zich met van Oirschot Product Bemiddeling volledig in op het ondersteunen van bedrijven met het uitbesteden van hun productie naar het Buitenland.

In 2022 komt zoon Job (1998) inmiddels de 3e generatie het team versterken. Van Oirschot Product Bemiddeling is hierdoor in staat nog meer bedrijven te assisteren met het produceren over de grens.

Missie

(Kleine) Original Equipment Manufacturers en constructiebedrijven in het buitenland met elkaar verbinden.

Visie

Het creëren van een situatie waarin we Original Equipment Manufacturers (OEM'er) en constructiebedrijven helpen bij het realiseren van hun potentieel en beide partijen de kans bieden het optimale te halen uit ieders expertise.  

De OEM'er helpen we doormiddel van het in verbinding brengen met een constructiebedrijf in het buitenland. Dit ofwel om de metaalproductie uit te besteden, ofwel om goedkopere hydrauliek oplossingen te vinden.

In beide gevallen levert dit voor de OEM'er marge op. Lagere productiekosten doormiddel van metaalproductie uitbesteden en/of lagere inkoopkosten door goedkopere hydrauliek oplossingen. Deze marge kan door de OEM'er worden ingezet op alle facetten van het bedrijf, daarnaast kan deze marge ervoor zorgen dat het voor de OEM'er mogelijk wordt zijn afzetgebied aanzienlijk te vergroten. Door de nieuwgevonden marge is het namelijk mogelijk dat de OEM'er niet alleen interessant is voor een eindgebruiker, maar ook voor dealers en importeurs. 

De constructiebedrijven helpen we door het aanleveren van productiewerk en/of het aanleveren van klanten voor hydrauliek oplossingen.  

Door het ‘ bruggenbouwen’ van van Oirschot Product Bemiddeling doet iedere partij hetgeen waar hun expertise ligt en waaruit het bestaansrecht wordt ontleent. De OEM'er kan zich volledig storten op het innoveren, vermarkten en verkopen van haar producten terwijl de constructiebedrijven kunnen produceren. 

Ons team

Arjan van Oirschot

Tel: +31 183 648853

Mob.: +31 622 604518

info@vopbemiddeling.nl

Job van Oirschot

Tel.: +31 183 648853

Mob.: +31 651 683137

info@vopbemiddeling.nl

EVEN VOORSTELLEN:

van Oirschot helpt bij:

Metaalproductie uitbesteden

Hydraulische cilinders en componenten

Ondernemersfamilie Pur Sang!

De hele familie van Oirschot heeft ondernemen in haar genen. Onder de inschrijving van van Oirschot Product Bemiddeling zijn nog een tweetal firma's actief en zowel Floor als Job hebben een eigen inschrijving.


Wat doen we nog meer:

The Brand Muse

Personal Visual Content Creator. Floor bouwt jouw Visuele Brand

Consistency

In het comfort van je eigen huis, fit in slechts 15 minuten per dag. Job is je coach

VideoProf

Floor en Arjan geven je toegang tot een videoplatform voor Content Creators