Page content

Produceren in het Buitenland | Geen ervaring

U bent niet bekend met het (laten) produceren (in het Buitenland)

Er kunnen voldoende redenen zijn om over te gaan tot “eigen” productie

 • U verhandelt dusdanige aantallen van een product dat het de moeite loont “eigen” productie te overwegen.
 • Een eigen product kan u (makkelijker) onderscheiden van de concurrentie
 • Een eigen product geeft controle. U bepaalt hoe en wie het in de markt zet
 • Een eigen product verruimt de doelgroep. Niet uitsluitend eindgebruikers, wellicht ook dealers, en importeurs (export)
 • U verhandelt (nog) niet, maar u heeft een product (in uw hoofd) en wilt dit gaan (laten) produceren en vermarkten

Naast de redenen zijn er ook drempels voor het (laten) produceren (in het Buitenland)

 • U bent van huis uit geen producent, produceren is een hele andere discipline
 • In hoeverre vraagt dit produceren aanpassing van het personeelsbestand
 • Hoeveel extra leveranciers brengt dit mee
 • Welke investeringen (machinepark) zijn nodig
 • Waarom afscheid nemen van inkoop kompleet product + marge = verkoop. “eenvoudig, overzichtelijk, geen rompslomp”
 • Oost Europa? Hoe is het met de kwaliteit? Levertijd? Oplossen problemen?

van Oirschot Product Bemiddeling | Productievoorbeeld

Focus

Bent u productiebedrijf, dan is produceren het doel, uw bedrijf is met dit doel opgezet, en als zodanig ingericht. Als, wat bij u waarschijnlijk het geval is, “eigen” productie een middel is, en GEEN doel, wat voor invloed heeft dat op uw Focus? Als uw bedrijf, uw Focus ligt op het vermarkten van uw producten kan deze extra “eigen” productie een ontregelende factor zijn.

Groei

U wilt aan de gang met een eigen product, maar in het begin zijn de aantallen nog niet groot, u moet evengoed concurreren met de gevestigde orde, hoe kom ik op gang, hoe kan ik gaan groeien?

van Oirschot Product Bemiddeling

We zijn denk ik vrij uitgebreid geweest over de mitsen en maren van het (laten) produceren (in het Buitenland), en nu komt van Oirschot Product Bemiddeling voor u de drempels gladstrijken. Van alle mitsen en maren gaan wij meer als 3-kwart wegpoetsen. Wij gaan uw product laten produceren in het Buitenland, en wel in Oost Europa. Sinds 1963 is van Oirschot een handelsonderneming, en binnen een aantal maanden kwam ons eerste eigen product waarna er nog velen volgden. Wij hebben de productie van deze producten altijd uitbesteed, al sinds de jaren 60. Vanaf 2000 produceren we ook in het Buitenland, Oost Europa om precies te zijn.van Oirschot Product Bemiddeling | voorbeeld klant

Het boek omtrent produceren in het buitenland hebben we uit, we kennen de handleiding, en passen deze toe. U profiteert van onze 50 jarige ervaring, uw Focus blijft waar hij hoort, u kunt concurreren ook bij kleinere aantallen, uw afzetmogelijkheden nemen toe, en u gaat groeien. Maak een afspraak>> voor een gesprek en wij lichten een en ander graag toe.

Kosten

U heeft op verschillende plaatsen op de site kunnen lezen dat wij van origine collega uitbesteders zijn, en dus exact weten wat belangrijk voor u is. Voorgaande betekent dat onze dienstverlening voor u NIETS!! kost. van Oirschot Product Bemiddeling treedt op als vertegenwoordiger, NIET als dealer ten koste van extra marge. Wij zorgen voor continuïteit voor onze partnerbedrijven, en deze partnerbedrijven betalen gezamenlijk onze gage. Zie ons echt als vertegenwoordiger zoals u ze kent, u kunt ons (ge-)misbruiken op het moment dat dit nodig is, wij zijn uw Nederlandse aanspreekpunt, maar u doet wel degelijk rechtstreeks zaken met de bewuste fabrikant(en). U krijgt rechtstreeks aanbiedingen, orders, en facturen. Dit in de hand houden van de kosten is van essentieel belang voor de concurrentiepositie van de startende “producent”, ook hier zorgen wij dat dit in orde is.

Produceren in het Buitenland | Wat geef ik uit handen?

U heeft tijd, moeite, en geld geïnvesteerd in uw product(en), aan wie geeft u dat “uit handen?” Dit is een heel plausibele vraag. De nodige informatie heeft u op de site zien passeren, maar wij kunnen ons voorstellen dat u meer gedetailleerd wilt weten met wie u in zee gaat. Onze gehele “levensloop” vindt u terug in ons GRATIS E-Book “Met wie doet u zaken?>>” De titel dekt de lading, als u het E-Book heeft bestudeerd heeft u het antwoord op die vraag.

Een persoonlijk gesprek aanvragen>>>

Gebruikt u bij een of meerdere van uw producten Hydrauliek Componenten>>>